Ettevõttest

Meie meeskond on teostanud erinevate nõrkvoolusüsteemide paigaldust alates 2013 aastast. Meil on kogemus järgmistes  paigalduse valdkondades:
•    ATS (automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem)
•    Valvesignalisatsioonisüsteemid
•    Perimeetrivalvesüsteemid
•    Läbipääsusüsteemid
•    Integreeritud valve- ja läbipääsusüsteemid
•    Videovalvesüsteemid
•    Andmesidevõrgud
•    Fonolukusüsteemid
•    Elektripaigaldised

Rahulolevad kliendid on meie maine ja turunduse aluseks. Usume, et läbi kvaliteetse teenuse pakkumise jõuavad meieni nii uued kui ka vanad kliendid. Teame, et sarnaselt meile hindavad ka meie kliendid detaile, täpsust ja kvaliteeti.

Meie professionaalne ja kvalifitseeritud meeskond omab kogemusi ja teadmisi erinevates turvateenuste valdkondades nagu mehitatud valve, tehniline valve, nõrkvoolu süsteemide paigaldus ning hooldus. Alates 2020 aastast pakkume nõrkvoolutööde projektijuhtimise teenust. Meie kollektiiv koosneb vajaliku keeleoskusega pädevatest ja koolitatud töötajatest.